IRAGARKIA eta HERRITARREK PARTE HARTZEKO PLANA, Eugiko 36. poligonoko 18. lurzatiari dagokion Hiri Jarduerarako Plan Bereziari buruzkoa